Acest anunt a fost dezactivat!

Combinat Energetic E-SRE Caut Investitor-Asociat

Toate judetele, Romania
100.000 Euro
 • Judet: Toate judetele
 • Regiune: Transilvania
 • Tara: Romania

Domeniu de activitate
 • Sector: Productia de energie electrica si termica, gaze
 • Subsector: Productia si furnizarea de en. electr. si termica, gaze, apa calda si aer cond.
 • Tip afacere: Energie: eolian, fotovoltaic, hidro, etc.
 • Afacerea dvs. este în procedura de reorganizare judiciară?: NU
 • Afacerea este o franciza?: NU

Descriere afacere

Productie si valorificare energie electrica tip E-SRE. Capacitate 2MWh. Prima centrală electrica fotovoltaică hibrid cu capacitate de 2,8MWh din Europa care combină panouri fotovoltaice cu generatoare auxiliare pentru producţia de energie electrică, astfel obţinând o productivitate de 8760h/an, indiferent de radiaţiile solare. 


Descrierea punctului de lucru

MEMORIU DE PREZENTARE & PLAN DE AFACERE “ CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ HIBRID, ÎMPREJMUIRE ŞI CONECTARE PRIN LES 20Kv LA PUNCT DE CONECTARE ENEL”

1. DENUMIRE PROIECT : CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ HIBRID 2,8 MWh

2. DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIŢIE: “Centrală Electrică Fotovoltaică Hibrid”, producţie energie electrică pentru valorificare, prin captarea energiei solare tip E-SRE şi generatoare auxiliare

3. TITULAR ŞI BENEFICIAR INVESTIŢIE: SRL

4. VALOARE INVESŢIE ESTIMATĂ: 375.000 Eu, din care 275.000 Eu capital privat constituit din aport asociaţi.

5. CARACTERISTICI: Durata de viaţă investiţie 150 ani

Ore de operare 8760 h/an Suprafaţă efectivă 1.000 m²

6. Panouri fotovoltaice: 250buc J300M sau ET300 policristalin, 350W, eficienţă 27% (1,94 m² /buc) = 485m² suport metalic montat pe acoperiş, unghi înclinare α=26-33°

7. Invertoare: 5buc STP 17000TL-10, tensiune de ieşire 630Vca cosΦ=1

8. Branşament: Ongrid: Linie electrică LEA 20KV – prin invertoare şi punct de transformare

9. Monitorizare: prin personal autorizat ANRE, semi automatizat, VPN, GPRS şi Internet

Prescurtări ANRE – Agenţia Naţională de Reglementare Energetică SEN – Sistem Electric Naţional ONGRID – Branşament direct LEA 20Kv OD – Operator Distribuţie OPCOM - Bursa Română de Energie Electrică Data elaborării Septembrie 2018

I.DESCRIERE PROIECT

Prima centrală electric fotovoltaică hibrid cu capacitate de 2,8MWh din Europa care combină panouri fotovoltaice cu generatoare auxiliare pentru producţia de energie electrică, astfel obţinând o productivitate de 8760h/an, indiferent de radiaţiile solare. Utilizând generatoare auxiliare, scade semnificativ numărul de: panouri fotovoltaice şi invertoare utilizate, suprafaţa necesară construcţiei şi valoarea investiţiei, faţă de un parc fotovoltaic obişnuit raportat la acelaşi capacitate de producţie.

Construcţia centralei electrice, este o clădire tip P 16m x 12m = 192m², cu fundaţie beton armat, zidărie BCA, acoperiş plat, amplasarea panourilor fotovoltaice utilizate 90 buc cu suprafaţă de 174,6 m², se montează pe acoperişul imobilului, cadrele metalice ale acestora se fixeaza direct pe planşa acoperişului, restul pe teren.

Terenul de amplasament cu o suprafaţă de 14m x 71,43m = 1.000,02m² va fi împrejmuit cu gard.

Aria utilizată la sol :

Suprafaţă Centrală 16 x 12=192m²

Clădire administrativă SC 120 m² / SD 96m²

Teren Panouri Fotovoltaice 14 x 30=420m²

Staţie transformare 6 x 4 = 24 m²

Drum de acces 2,5 x 40=100m²

Fosă septică 4 x 3 = 12 m²

Spaţiu verde 40 m² Gard 68 m²

TOTAL TEREN UTILIZAT 1,000,02m²

Avantaje:

1. Preţul echipamentelor s-a înjumătăţit în ultimii 2 ani, utilizând şi generatoare avem funcţionalitate maximă 8760h/an, legislaţie avantajoasă înlesnind înfiinţarea, punerea în funcţiune şi valorificarea energiei produse. Până la 1MW/h nu se necesită Licenţă de Producţie, Transelectrica sau oricare OD din zonă e obligat să preia energia electrică la preţ unitar de 0.10lei/KW, diferenţa de producţie va fi valorificat la preţul bursei OPCOM 120-150lei/MW produs şi livrat. La început punem în funcţiune capacitate minimă de 0,9MWh, deoarece necesită minim de acte şi avem producţie în timp ce obţinem autorizaţiile şi licenţele pentru producţie mai mare de 0,9MWh conform legislaţiei, ce durează 90 zile de la data depunerii documentaţiei.

2. Piaţa de desfacere asigurată pentru vânzare prin operatorii de distribuţie şi engros prin bursa OPCOM. Utilizând generatoare angrenate de motoare electrice avem poluare fonică minimă şi fără poluare CO2. 3.

Accentul fiind pe producţia generatoarelor nu depindem direct de nivelul radiaţiilor solare deci avem posibilitatea de a înfiinţa unităţi de producţie în orice zonă geografică.

4. Producţia totală al energiei electrice la nivel naţional pe segmente energetic se poate vizualiza pe http://www.transelectrica.ro/web/tel/sistemul-energetic-national

Conform studiului Agenţiei de meterologie după cum arată fig alăturată , se încadrează în zonă cu radiaţie de 1600 Kwh/mp

Riscuri posibile:

-Epuizarea pieţei de desfacere – este imposibilă datorită aparatelor electrice-electronice şi tehnologiei utilizate în continuă dezvoltare, precum creşterea consumului de energie electrică. Fiind o energie nedepozitabilă e obligatoriu producerea acestuia în continuu.

-Posibilităţile de defecţiune – sunt minime deoarece limita de întreţinere este în funcţie de durata bateriilor 2ani, componentelor electronice 5 ani, panouri fotovoltaice 25 ani, invertoarele 10 ani şi generatoare utilizate care au o durată de funcţionare minim 25 ani.

V.CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ GLOBALĂ A LUCRĂRII

Având în vedere Directivele UE, Legislaţia OUG 24/2017 referitor la producerea energiei electrice din surse regenerabile şi reducerea poluării mediului cu CO2, precum HGR nr. 766/1997, Anexa 3 – „Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, lucrările de realizare a LES 0.4kV-20kV, centrala fotovoltaică hibrid se încadrează în categoria globală (art.4.a) ca construcţie de importanţă medie C (art.6).

Producţia şi interconectarea la joasă tensiune în curent continuu al modulelor fotovoltaice, din considerente tehnico-economice se realizează prin panouri fotovoltaice policristaline, de 350Whp, 250 de bucăţi, ce vor alcătui stringuri de câte 10 bucăţi, rezultând în final 25 stringuri care vor fi montate pe acoperişul centralei şi terenul aferent.

Pentru a asigura capacitatea de producţie de 2,8 MWh sunt combinate cu 4 generatoare de 0,75 MWh angrenate electric. Restul de tehnologii utilizate (bancuri de baterii, regulatoare de tensiune, invertoare, motoare electrice, generatoare, etc.) vor fi amplasate în interiorul clădirii construite.

Centrala va fi legată la o împământare perimetral la care vor fi legate structura metalică de susţinere a panourilor fotovoltaice; panourile fotovoltaice prin instalaţia de echipotenţializare, carcasele echipamentelor inclusiv elementele de susţinere ale acestora, armăturile, ecranele şi invelişurile metalice ale tuturor cablurilor electrice cu excepţia acelora la care din considerente de funcţionare este interzisă o astfel de legare la pământ precum alte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru, dar care în mod accidental, ar putea întra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolaţie sau prin intermediul unui arc electric.

Interconectarea panourilor fotovoltaice în stringuri de 10 bucăţi, legate în serie, pentru obţinerea tensiunii 240V pe string. Legăturile între panourile fotovoltaice se vor face cu prizele speciale existente pe cablurile solare de 4 mm² aflate în dotarea panourilor. Capetele unui string se leagă în cutiile de conexiuni IP65 (150x 150mm) în conectori, prin cabluri solare cu izolaţie specială.

Puterea electrică produsă de modulele fotovoltaice se transmite prin cutiile de conexiuni de pe fiecare string către bancul de baterii pentru stocare, prin cutiile de colectare a stringurilor numite şi cutii de joncţiune, asigurându-se protecţia la supracurenţi sau curenţi de scurtcircuit prin separatoare cu fuzibil.

Monitorizarea producţiei se face prin automatele programate să detecteze lipsa de tensiune pe string, care vor transmite semnalele în Tabloul de Automatizare din dotare.

Iluminatul perimetral al centralei fotovoltaice va fi asigurat prin corpuri de iluminat cu câte două lămpi cu led-uri în colţurile terenului, lămpile fiind orientate către interiorul parcului, având conurile de lumină complementare, astfel poziţionate pentru a se evita disconfortul creat de intensitatea luminoasă pentru vecinităţi.

Structura metalică pentru panouri fotovoltaice de tip Altec Solartehnik, asigură asamblarea uşoară şi caracteristici de înaltă calitate. Susţinerea structurii de suport va utiliza un sistem cu profile metalice zincate montate direct pe acoperişul clădirii în vederea reducerii impactului de mediu. Modulele sunt poziţionate spre sud cu un unghi de înclinare de 23º. Secţiunea transversală a acestui profil este optimizată în ceea ce priveşte presiunea şi deformarea statică şi dinamică.

Pentru împrejmuire cu gard metalic este recomandată soluţia prefabricată montaj panouri metalice zincate vopsite în câmp elecrostatic 300x180cm, cu stâlpi metalici zincaţi fi 48, h=250 cm fixaţi în beton, care se poate distinge prin asamblarea uşoară şi caracteristicile de înaltă calitate. Nu este nevoie de fundaţie din beton, aceştia se vor fixa în fundaţie burată.

VI.JUSTIFICAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI

Prin realizarea acestui obiectiv, se urmăreşte asigurarea unei surse de energie electrică suplimentară de calitate corespunzătoare, fără poluarea mediului conform cerinţelor impuse de această situaţie a noii investiţii şi obţinerea unui profit în urma valorificării energiei electrice produse. Propunerea privind construirea centralei fotovoltaice pe această suprafaţă de teren, este motivată şi de factori care în cele din urmă, vor suplimenta veniturile aduse la bugetul local, crearea unor locuri noi de muncă, atragerea capitalului privat, ridicarea gradului de sănătate şi confort reducând nivelul emisiilor CO2 din aer (f = factor emisie CO2 (0,31452 kg CO2/kWh) cu 6.715 To/an.

Administrarea rezonabilă a nevoilor energetice curente, fără a afecta generaţiilor viitoare, reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale dezvoltării durabile.

Necesitatea implentării acestui proiect rezultă şi datorită dezideratului lansat la nivel naţional şi european în scopul producerii şi utilizării energiilor regenerabile într-o pondere cât mai mare. Astfel, pe lângă un impact mai redus asupra mediului prin conservarea unor astfel de energii regenerabile, se conservă materii energetice neregenerabile sau cu regenerare scăzută (cărbune, material lemnos în stare brută) care, utilizate ca şi combustibil pot crea un dezechilibru ecologic prin gazele de ardere rezultate în urma combustiei şi prin dispariţia unor suprafeţe de pădure.

VII.POZIŢIA INTRAVILAN

-Zona este situată la limita comunelor -În colţul de sud-vest a terenului la 5m de limita teritoriului, există o linie electrică aeriană de medie tensiune la care se va realiza branşarea în vederea valorificării energiei electrice produse.

1.PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR - Nu există poluanţi pentru ape.

2.PROTECŢIA AERULUI - Pentru protecţia aerului nu se prevăd cerinţe speciale, pentru că instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru aer, în timpul exploatării, neexistând nici o formă de emisie. Centrala electrică şi clădirea administrativă va fi încălzită cu centrale care funcţionează cu energia electrică de producţie proprie.

3.PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI VIBRAŢIILOR - Pentru protecţia atmosferei şi gestionarea zgomotului ambiental se vor respecta următoarele: se vor asigura măsuri şi dotări pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă prin funcţionarea acestora la depăşirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental. Se vor dota instalaţiile tehnologice cu sisteme de automonitorizare şi se va asigura corecta lor funcţionare

4.PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR - Nu se prevăd cerinţe speciale pentru că instalaţiile proiectate nu produc radiaţii poluante pentru mediul înconjurător, oameni sau animale. Radiaţiile electromagnetice produse de instalaţii nu au nivel semnificativ de impact asupra mediului.

5.PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI - Pentru protecţia solului, subsolului, executantul trebuie să prevină pe baza reglementărilor în domeniul deteriorării calităţii mediului geologic, să asigure luarea măsurilor de salubrizarea a terenului.

6.PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE - Din activitatea şi tehnologia descrisă nu există poluanţi pentru ecosistemele terestre şi acvatice, nefiind necesare dotări sau măsuri specifice de protecţie.

7.PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC - Pentru protecţia aşezărilor umane se prevăd următoarele cerinţe: să nu se degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel. Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor normelor legale cu privire la distanţe, apropieri, coexistentă cu alte instalaţii.

8.GOSPODĂRIA DESEURILOR - Nu este o unitate activă care produce sau generează deşeuri toxice, substanţe periculoase, ape sau lichide cu conţinut de substanţe poluante, etc. În timpul execuţiei constructorul va gestiona în conformitate cu cerinţele legale privind regimul deşeurilor, va lua măsurile necesare de reducere la minim a cantităţilor de deşeuri rezultate.

9.CONECTAREA LA UTILITĂŢILE LOCALE A. Alimentare cu apă - Nu se necesită alimentarea cu apă de la reţea, se va executa un puţ pentru apa menajeră. B. Canalizare - Nu se necesită racordare la canalizarea menajeră, se va executa o fosă septică ecologică. C. Energie electrică - Branşarea se va realiza la linia de 20kV şi se va contoriza cantitatea de energie electrică furnizată în reţea. Centrala este dotată cu sistem de producţie şi alimentare cu energie electrică proprie.

VIII.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

În toate fazele de execuţie se vor urmării şi respecta cerinţele standardului SREN ISO1400 l şi conformarea cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile în domeniul protecţiei mediului. Instalaţiile din cadrul proiectului nu constituie o sursă de emisii poluante, deci nu se impun măsuri deosebite de protecţie a mediului. Monitorizarea funcţionării centralei fotovoltaice se va face de la distanţă prin utilizarea unor echipamente speciale de tele-radio transmisie, internet, precum şi local prin personalul angajat.

IX.LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Organizarea de şantier: Executantul este obligat să asigure o structură de organizare care cuprinde personal calificat, cu experienţă şi suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea riguroasă a programului de construcţii şi a prevederilor contractului. Executantul va comunica beneficiarului numele responsabililor tehnici din partea executantului (care trebuie să fie atestat tehnico - profesional) care vor verifica lucrările. Pentru realizarea contractului de lucrări în bune condiţii, personalul ajutător va fi în funcţie de complexitatea lucrării, având experienţă şi cunoştinţele necesare.

Executantul va încheia un proces-verbal cu beneficiarul în ceea ce priveşte starea suprafeţelor terenurilor publice şi private pe care se face accesul înainte de începerea oricărei lucrări, pentru a le face adecvate, va menţine aceste suprafeţe într-o stare de curăţenie rezonabilă în timpul execuţiei lucrărilor.

Executantul nu va întra cu nici o parte a şantierului în terenurile vecine fără permisiune prealabilă şi consimţământul beneficiarului/proprietarilor acestor terenuri. Executantul nu va permite autovehiculelor sau utilajelor să plece de pe şantier înainte de a fi curate şi se va asigura că drumurile şi arterele de circulaţie folosite, nu sunt murdărite ca rezultat al folosirii, iar în cazul în care se murdăresc, va lua toate măsurile pentru a le curăţa, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

Executantul va curăţa toate părţile şantierului ce urmează a fi ocupat de lucrări şi-l va întreţine corespunzător. El este răspunzător de realizarea lucrărilor şi va respecta toate reglementările în vigoare ale organelor sanitare, în vederea asigurării unui climat de ordine în desfăşurarea lucrărilor. Materialele ce rezultă în urma curăţirii şantierului vor fi îndepărtate într-un loc aprobat de beneficiar.

Realizarea punctului de lucru și cheltuielile de investiții 1.309.610lei

Proiectul se va realiza în etape dinstinctive, prima dată va fi pusă în funcțiune centrala la o capacitate de 0,98 MWh, deoarece nu necesită licență de producție și va genera venituri până când va fi obținută licența de producţie, pentru capacitate de 2,8 MWh, lucru care va dura 90 de zile pentru eliberare. Faza 1

– Înfiinţare și amenajarea punct de lucru, timp de execuție 250-365 zile, investiţie 439.400lei și include următoarele activităţi: 

- Achiziţionare teren intravilan – 110.000lei (plătit avans 50.000lei) dif. 60.000lei - Transcriere şi întăbulare teren – 4.600lei - Aviz de Urbanism - avem (plătit 2.593lei)

- Autorizaţie de construcţie, proiecte şi autorizaţii aferente – 8.500lei

- Obținere aviz tehnic TransElectrica pentru punctul de conectare și transformare - 4.300lei

- Construcţie Punct de transformare și dotare tehnică - 116.000lei

- Branşament OnGrid - 8.000lei

- Amenajare sol – 5.000lei

- Construcție în roșu hala de producție - 200.000lei

- Lucrări interioare-exterioare finisare hală - 12.000lei

- Drum de acces - 5.000lei

- Fosă septică – 3.000lei

- Împrejmuire cu gard – 8.000lei

- Alte cheltuieli neprevăzute - 5.000 lei

Total 439.400lei

Faza 2 - Achiziţionare componente şi instalare linie de producţie 0,98 MWh, investiţie 489.170lei și include următoarele activităţi:

- Achiziţionarea panourilor fotovoltaice 150x865 = 129.750lei

- Montare panouri fotovoltaice - 3.800lei

- Invertoare (25KWH) 3x12.320 = 36.960lei

- Baterii 30x1.340 = 40.200lei

- Generator monofazat 2KWh 6x460= 2.760lei

- Generator trifazat 5KWh 2x38.500= 77.000lei

- Generator trifazat 0,75MWh 2x82.600= 165.200lei

- Diverse (cabluri, contactoare, relee, instrumente de măsurare,etc) - 10.500lei

- Mobilier, scule, etc. - 18.000lei

- Recepţie lucrări ANRE - Documente şi contracte pentru livrare şi valorificare curent electric produs - Alte cheltuieli neprevăzute 5.000lei

Total 489.170lei

Faza 3 – Obţinere avize şi autorizaţii necesare pentru mărirea capacităţii de producţie la 2,8Mw/h, timp de execuție 60-90 de zile, investiţie 15.600lei și include următoarele activităţi:

- Obţinerea actelor necesare pentru depunerea documentaţiei la ANRE - Întocmire proiecte necesare – 8.000lei

- Depunere acte pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor, licenţelor necesare - Taxe şi autorizaţii 7.600lei

Total 15.600lei

Faza 4 – Achiziţionarea şi instalarea componentelor necesare măririi producţiei, timp de execuţie 60-75zile, investiţie 465.440lei și include următoarele activităţi:

- Achiziţionare panouri fotovoltaice 100x865= 86.500lei

- Montare panouri fotovoltaice - 3.800lei

- Baterii 20x1.340 = 26.800lei

- Invertoare (25KWH) 2x12.320 = 24.640lei

- Generator trifazat 5KWh 1x38.500= 38.500lei

- Generator trifazat 0,75MWh 2x82.600= 165.200lei

- Diverse (cabluri, contactoare, relee, instrumente de măsurare,etc) - 10.000lei

- Recepţia lucrărilor de comisia ANRE - Documente şi contracte pentru livrare şi valorificare curent electric produs - Înscriere la bursa OPCOM după obţinerea licenţei de producător E-SRE în vederea valorificării engross - Alte cheltuieli neprevăzute 10.000lei

Total 365.440lei

Total investiţie 1.309.610lei

3. Previziuni în viitor: Creșterea capacității de producție în cadrul bilanțului energetic al zonei, construirea de noi unități cu capacitate de 5-45MWh, în diferite zone geografice din țară și în străinătate.

4.Bilanţ economic estimativ: Toate indicele sunt calculate cu o şarja de -/+15% pentru investiţii, iar încasările şi profitul realizat sunt calculate la preţ de vânzare unitar minim de 0,10lei/KW – 100lei/MW, la 70% din capacitatea de producţie. Cheltuielile de producţie pe zi/MWh conţin cheltuielile cu: salarii, contabilitate, diurnă, întreţinere auto, impozit, mentenanţă şi consumabile.

ANUL I – Investiţie lei 944.170lei Profit 0,00lei

- Luna 1-12 Cheltuieli înfiinţare centrală 944.170lei

Încasare 0,00lei

Profit 0,00lei

ANUL II. – Investiţie lei 365.440lei Total Profit 774.000lei

- Luna 13-24 Cheltuieli mărire capacitate de producţie 365.440lei

Cheltuieli producţie 1MWh=250lei/zi 7.500lei/lună

Încasare 100lei/MWh = 1MWhx15hx100= 1.500lei/zi 45.000lei/lună

Profit 37.500lei/lună

Profit 450.000lei/anul2

- Luna 18-24

Cheltuieli producţie 1,5MWh=450lei/zi 13.500lei/lună

Încasare 100lei/MWh = 1,5MWhx15hx100lei= 2.250lei/zi 67.500lei/lună

Profit 54.000lei/lună Profit 324.000lei/anul2

ANUL III. – Total Profit 1.044.000 lei

Luna 25-36 Cheltuieli producţie 1MWh=350lei/zi 10.500lei/lună 

Încasare 100lei/MWh = 1MWhx15hx100= 1.500lei/zi 45.000lei/lună

Profit 34.500lei/lună

Profit 414.000lei/anul3

- Luna 25-36

Cheltuieli producţie 1,5MWh=500lei/zi 15.000lei/lună

Încasare 100lei/MWh = 1,5MWhx15hx100lei= 2.250lei/zi 67.500lei/lună

Profit 52.500lei/lună Profit 630.000lei/anul3

ANUL IV. – Total Profit 1.044.000 lei -

Luna 37-48

Cheltuieli producţie 1MWh=350lei/zi 10.500lei/lună

Încasare 100lei/MWh = 1MWhx15hx100= 1.500lei/zi 45.000lei/lună

Profit 34.500lei/lună

Profit 414.000lei/anul4

- Luna 37-48

Cheltuieli producţie 1,5MWh=500lei/zi 15.000lei/lună

Încasare 100lei/MWh = 1,5MWhx15hx100lei= 2.250lei/zi 67.500lei/lună

Profit 52.500lei/lună

Profit 630.000lei/anul4

ANUL V– Total Profit 1.044.000 lei

- Luna 49-60

Cheltuieli producţie 1MWh=350lei/zi 10.500lei/lună

Încasare 100lei/MWh = 1MWhx15hx100= 1.500lei/zi 45.000lei/lună

Profit 34.500lei/lună Profit 414.000lei/anul5

- Luna 49-60

Cheltuieli producţie 1,5MWh=500lei/zi 15.000lei/lună

Încasare 100lei/MWh = 1,5MWhx15hx100lei= 2.250lei/zi 67.500lei/lună

Profit 52.500lei/lună Profit 630.000lei/anul5

ANUL N+1 – Total Profit 1.044.000 lei

- Luna 61-n+1

Cheltuieli producţie 1MWh=350lei/zi 10.500lei/lună

Încasare 100lei/MWh = 1MWhx15hx100= 1.500lei/zi 45.000lei/lună

Profit 34.500lei/lună Profit 414.000lei/anul n+1

- Luna 61-n+1

Cheltuieli producţie 1,5MWh=500lei/zi 15.000lei/lună

Încasare 100lei/MWh = 1,5MWhx15hx100lei= 2.250lei/zi 67.500lei/lună

Profit 52.500lei/lună

Profit 630.000lei/anul n+1

 • Suprafata punctului de lucru (mp): 1000
 • Imobilizari corporale:  la cerere
 • Stocuri:  la cerere

Detalii despre tranzactia dorita

Vand procent din afacere

 • Sunteti dispus sa vindeti si in rate?:  DA
 • Oferiti sprijin si instructaj cumparatorului?:  DA
 • Căutați un asociat - vindeți doar o parte din afacere?:  DA
 • Ce procent din afacere doriti sa vindeti?: 15 %

Situatia financiara
 • Contracte de credit sau leasing?:  NU
 • Sold leasing:  -
 • Sold credite:  -
 • Cifra de afaceri: 320.000 EUR
 • Profit:  275.000 EUR
 • Cash Flow:  la cerere
 • Pret: 100.000 EUR
Alte Afaceri de vanzare
Pensiune langa Dresda 69.900 Euro Pensiune langa Dresda -Altele (strainatate), Germania
Vand firma de transport si curierat 100.000 Euro Vand firma de transport si curierat Bucuresti-Ilfov, Romania
Oportunitate rara 68.100 Euro Oportunitate rara Moldova, Romania
Hanul Domnesc din Calan OCAZIE 1.900.000 Euro Hanul Domnesc din Calan OCAZIE Calan, Romania
Companie importatoare de aparatura medicala 790.000 Euro Companie importatoare de aparatura medicala Transilvania, Romania
Alte Afaceri de vanzare