2012 - anul privatizărilor amânate

Privatizările programate pentru anul 2012 sau vânzările pachetelor minoritare ale companiilor deţinute de stat au fost amânate pentru anul 2013, majoritatea termenelor asumate în acordul statului român cu instituţiile financiar bancare internaţionale nefiind îndeplinite în 2012.

Un eşec în activitatea de privatizare a societăţilor deţinute de stat a fost, în 2012, încercarea de vânzare a acţiunilor societăţii Oltchim Rm. Vâlcea către un investitor strategic. Problemele societăţii afectează aproximativ 3.300 de angajaţi şi întreaga activitate economică din zonă. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), prin Memorandumul aprobat în şedinţa Guvernului din 23 august 2012 a fost aprobată schimbarea strategiei de privatizare a Oltchim. Astfel, în 6 septembrie 2012 au fost publicate anunţurile de vânzare concomitentă a acţiunilor deţinute de stat la Oltchim şi a creanţelor AVAS şi Electrica asupra Oltchim, prin care au fost solicitate oferte ferme de cumpărare până la data de 17 septembrie 2012.

Până la data limită au fost depuse patru oferte, de către PCC SE Germania, AISA Invest SA România, Chimcomplex Borzeşti România şi persoana fizică Dan Cristian Diaconescu. Termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit, iar noul termen de deschidere a plicurilor cu documentele de participare la licitaţie a fost data de 20 septembrie 2012, ora 12.30, iar noul termen al şedinţei de licitaţie data de 21 septembrie, ora 12.00. În urma licitaţiei cu oferte în plic a fost declarat adjudecatar Dan Diaconescu, care a oferit 203,149 milioane lei pentru pachetul de 54,8062% acţiuni deţinute de MECMA la Oltchim, urmând ca după desfăşurarea negocierilor să fie semnat contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni. Creanţele AVAS şi DFEE Electrica nu au fost adjudecate. Negocierile cu ofertantul Cristian Dan Diaconescu, declarat adjudecatar al licitaţiei cu ofertă în plic, s-au desfăşurat în cadrul termenului prevăzut de legislaţia în vigoare, de 10 zile de la data adjudecării, respectiv până la data de 1 octombrie 2012, pornind de la proiectul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni anexat Dosarului de prezentare privind oferta de vânzare a pachetului de acţiuni deţinut de MECMA la Oltchim. Pe parcursul negocierilor, ofertantul Dan Diaconescu a formulat propuneri de modificare a contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni care exced oferta de vânzare, oferta de cumpărare irevocabilă şi fermă pe baza căreia a fost declarat adjudecatar, precum şi competenţele şi capacitatea juridică a MECMA şi OPSPI. Dan Diaconescu nu a dovedit existenţa la dispoziţia sa a fondurilor disponibile pentru plata preţului, iar negocierile nu au fost finalizate prin semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni.

Negocierile nu au fost finalizate prin semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, iar Dan Diaconescu a fost decăzut din calitatea de adjudecatar, iar garanţia de participare la licitaţie i-a fost reţinută. Termenul de finalizare estimat de autorităţi a fost 30 septembrie 2012.

În prezent, autorităţile implementează un plan alternativ de redresare a Oltchim, care vizează repunerea în funcţiune a mijloacelor de producţie în condiţii de rentabilitate şi pentru atenuarea efectelor sociale negative. Pe parcursul derulării acţiunilor de vânzare cumpărare a pachetului majoritar, salariaţii combinatului din Rm.Vâlcea nu şi-au primit salariile, pentru acordarea lor fiind necesar un ajutorul de urgenţă de 20 milioane euro, pentru acordarea căruia este necesar acordul Comisiei Europene.

Un eveniment important a anului în sectorul energetic a fost insolvenţa Hidroelectrica.

Societatea a solicitat intrarea în insolvenţă, în 15 iunie 2012. Consiliul de Administraţie a motivat cererea de intrare în procedura generală a insolvenţei cu scăderea cifrei de afaceri cu 10% ca urmare a secetei prelungite de la sfârşitul anului 2011 şi pierderile înregistrate de companie. Administrator judiciar al companiei a fost numită societatea Euro Insol, care a anunţat aplicarea unui set de măsuri pentru reorganizarea companiei. Printre acestea s-au numărat denunţarea contractelor bilaterale ale Hidroelectrica cu 'băieţii deştepţi'.

Cititi articolul integral: Agerpres

Data 24-Dec-2012