Extinderea Uniunii Europene: Efecte si disfunctii emergente

Extinderea în deceniul trecut a Uniunii Europene prin includerea a zece state din fosta zonă CAER și fosta Iugoslavie (UE 10) a debutat sub semnul unui optimism generalizat. Dar, pe parcursul timpului acest optimism s-a diminuat foarte mult pe măsură ce oamenii politici, experții și opinia publică au constatat decalajul foarte mare dintre beneficiile proiectate și cele efective ale extinderii UE se arata intr-un studiu elaborat de Conf. Dr. Nicolae Țăran, Universitatea de Vest Timișoara

Din această perspectivă, textul prezentat în continuare vizează evidențierea principalelor efecte negative și disfuncții emergente ale extinderii din deceniul trecut a UE.

Analizând datele din tabelul următor se poate observa că populația statelor din UE 10 a scăzut în perioada 2005 – 2011 și ca număr de persoane și ca pondere în populația UE 27. Astfel, în perioada menționată populația statelor din UE 10 a scăzut cu 677 631 de persoane (-0,66%), iar ponderea populației acestor state în populația UE 27 a scăzut cu 0,6% (20,84% versus 20,24%). Declinul demografic din UE 10 în perioada de după aderare reprezintă, deci, cel mai important efect negativ emergent al extinderii UE în perioada 2005 – 2007.

PIB* – produsul intern brut (PIB) în prețuri constante. Surse de date: 1. Eurostat, Population; 2. Eurostat, Real GDP growth rate-volume.

Pe de altă parte, datele precedente indică pentru aceeași perioadă o creșterea în termeni reali a PIB în UE 10 de 19,81% și de 6,1% în UE 27. Evident, acest decalaj pozitiv dintre indicatorii de creștere ai PIB menționați reprezintă un efect pozitiv al extinderii UE. Dar acest efect nu trebuie, totuși, supraestimat, în condițiile în care 60% din creșterea PIB în perioada 2005 – 2011 la nivelul UE 10 se datorează exclusiv Poloniei, iar decalajul negativ in ceea ce privește valoarea în termeni reali a PIB per locuitor dintre statele din UE 10 și celelalte state din UE (UE 17) nu s-a diminuat semnificativ în perioada menționată.

Cititi articolul integral in ZonaEconomica.ro

08-09-2013