EY: O mare parte din afacerile de familie din Romania se pregătesc pentru succesiunea către a doua generaţie

92% din afacerile de familie din Europa Centrală și de Est sunt ȋncă gestionate de generația fondatoare, ȋn contrast cu 70% din afacerile din Europa Occidentală. Ceea ce inseamnă că o majoritate covarşitoare a familiilor antreprenoriale nu au trecut ȋncă prin etapa succesiunii, adică nu au depăşit faza critică a transferului intre generații, o procedură extrem de complexă şi provocatoare. In această situaţie, cunoștințele și experiența necesară pentru a gestiona și rezolva provocările acestui proces tipic afacerilor de familie sunt minime și destul de limitate in cadrul afacerilor de familie din Europa Centrală şi de Est, inclusiv din Romania.

Provocările procesului de succesiune, ca şi soluţiile existente, vor fi discutate joi, 22 mai 2014, incepand cu ora 14:00 la hotel Crowne Plaza, Bucureşti, in cadrul evenimentului Păstrarea averii peste generaţii, organizat de către asociaţia Family Business Network Romania, Bank Gutmann AG şi EY Romania la hotel Crowne Plaza din Bucureşti. La eveniment sunt aşteptaţi 60 de oameni de afaceri, reprezentand afaceri de familie de succes din Romania.

Printre invitaţii de la eveniment care vor lua cuvantul sunt Karl Mayer Rieckh - membru al celei de-a patra generații a companiei Humanic, Ian Marsh - Partener Familydr şi Johannes Volpini de Maestri - Managing Director EY Austria Private Client Service.

"Afacerile de familie s-au dovedit cruciale pentru stabilitatea economiei europene. Aceste companii au un număr record de angajaţi in acest moment şi au continuat să investească in capitalul uman intr-un moment in care Europa se confruntă cu rate mari de şomaj. Dar, in ciuda contribuţiei lor majore la economia europeană, multe afaceri de familie consideră mediul de reglementare presant, mai ales din punctul de vedere al impozitării. EY este lider de piaţă in asistenţa afacerilor de familie pentru a face faţă acestor provocări. Astăzi, EY oferă servicii pentru 200 de afaceri dintre cele 250 cele mai mari afaceri de familie la nivel global," Johannes Volpini de Maestri, Managing Director EY Austria Private Client Service, specializat in problemele afacerilor de familie.

"Piața romanească continuă sa rămană o piață promițătoare pentru Banca Gutmann. Un număr din ce in ce mai mare de clienți din această regiune ne acordă increderea lor și familiile antreprenoriale beneficiază de relația noastră stransă cu Family Business Network (FBN), asociație care este prezentă in Europa de Est şi datorită sprijinului din partea Băncii Gutmann. Reconfirmand angajamentul nostru faţă de această piață, ne-am intărit echipa romanească cu bancheri privați cu experiență in domeniu: Jarmila Pfeifer și Iordan Parfenie," Matthias Albert, Membru al comitetului de management al Bank Gutmann AG.

"Un număr important din afacerile romaneşti sunt afaceri de familie, care acum se află in procesul de succesiune la generaţia a doua. Succesiunea, ca atare, comportă o serie intreagă de provocări cum ar fi disponibilitatea fondatorilor de a realiza succesiunea, in ce măsură aceştia au succesori, cum să-i aleagă pe acei succesori care pot şi sunt motivaţi să preia afacerea, cum pot planifica in timp util respectivul proces, ca şi optimizarea dintr-o perspectivă juridică şi fiscală a acestuia. De aceea, pentru ca această tranziţie la noua generaţie să se realizeze cu succes, este nevoie de un plan de succesiune bine gandit, prevăzut din timp (chiar cu zeci de ani inainte) şi perfect executat. Comunicarea succesorului este, de asemenea, critică pentru menţinerea increderii in business a părţilor interesate, de la angajaţi pană la clienţi, furnizori şi bănci. Să nu uităm de asemenea că Romania se află intr-o situaţie specială, in care cele două generaţii intre care se realizează succesiunea au fost educate in două perioade foarte diferite din punct de vedere cultural, cu viziuni dramatic diferite: in timpul comunismului şi post-1989," Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY Romania şi Moldova.

"Guvernele incep să acorde mai multă atenție afacerilor de familie, ca unei entități separate (in mod diferit față de IMM-uri in general sau de afacerile obișnuite cu capital privat), in principal datorită contribuției acestora la economie și la viața socială in general. In plus, afacerea de familie este un subiect de interes in lumea academică. In cele mai multe țări vest-europene există catedre universitare dedicate afacerilor de familie sau centre de afaceri de familie care se ocupă de cercetare și educație asupra acestui domeniu, puternic sprijinit de grupuri de advocacy extrem de active și influente. Family Business Network Romania (FBN Romania) asigură membrilor săi cadrul necesar impărtăşirii experienţelor personale in domeniul administrării afacerii de familie și inţelegerii problemelor specifice cu care se confruntă familiile in activităţile lor antreprenoriale, prin intermedierea intalnirilor și accesului la evenimente de networking locale şi internaţionale și a contactului cu specialişti, consultanţi şi furnizori de know-how de specialitate. FBN Romania susţine conceptul şi interesele afacerilor de familie in faţa autorităţilor locale, centrale şi internaţionale, susţine implicarea şi sprijinirea unor activităţi social-culturale, comunitare, filantropice sau de reprezentare a intereselor comunităţii de afaceri," Gabriel Marin, Preşedinte Family Business Network Romania.

In cadrul evenimentului Păstrarea averii peste generaţii din 22 mai 2014, Karl Mayer Rieckh, membru al Consiliului de supraveghere al companiei Leder Schuh AG, unul dintre cei mai mari distribuitori de incălțăminte din Europa, va vorbi despre importanţa constituţiilor de familie. Compania Leder Schuh AG a fost fondată in anul 1872 in Graz, Austria şi deține mărci precum Jello, Humanic shoe 4 și Stiefelkonig, insumand 370 de magazine și avand peste 4.400 de angajați in intreaga Europă. Compania are momentan o cifră de afaceri anuală de peste 550 milioane de Euro.

De asemenea, Ian Marsh, consultant specializat in probleme de succesiune și guvernanţă familială, cu o experiență de peste 40 de ani in domeniu, printre altele ca mandatar şi mediator pentru problemele afacerilor de familie, va prezenta procesul de succesiune și modul de abordare a acestui subiect ȋn cazul afacerilor de familie. Ian Marsh este membru activ al Comitetului internaţional de organizare al STEP (Society of Trust and Estate Practicioners), mai exact in grupul cu interese speciale pentru afacerile de familie (Business Families Special Interest Group).

Johannes Volpini de Maestri, Managing Director EY Austria Private Client Service, işi va axa prezentarea asupra marilor obstacole in afacerile de familie, subliniind faptul că 33% dintre cele mai mari afaceri de familie din lume sunt localizate in Europa, in timp ce afacerile de familie din Europa reprezintă 85% din numărul total de companii şi angajează mai mult de 144 milioane de persoane. De asemenea, Johannes Volpini va vorbi despre ADN-ul afacerilor de familie, guvernanţa familială şi despre cele mai importante etape ale procesului de succesiune intre generaţii.

Despre Family Business Network

Family Business Network (FBN) este o reţea internaţională care cuprinde cele mai mari familii deţinătoare de business din lume. Membrii FBN sunt companii naționale și multinaționale, firme mari sau medii, de notorietate pe piețele locale și/sau internaționale. Family Business Network Romania ("FBN Romania") a fost constituită in anul 2012 de familii care deţin şi administrează afaceri in Romania şi pe care intenţionează să le păstreze in cadrul familiei, membrii săi fiind lideri de piață din diverse domenii de activitate: IT, inventică, tehnologie, construcții, servicii - rent-a-car, turism, curierat, dermato-cosmetice.

FBN iși dezvoltă constant capacitatea de a ajuta afacerile de familie să crească, să reușească și să prospere prin schimbul de bune practici, de idei noi și schimburi de experiență dintre membri in cadrul rețelei.

Sursa: EY

30-05-2014