Producătorii de energie hidro, eoliană şi solară vor primi mai puţine certificate verzi

Potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern iniţiat de Ministerul Economiei, Guvernul va reduce numărul certificatelor verzi acordate pentru producerea de energie în centrale eoliene, fotovoltaice şi în microhidrocentrale. Pentru fiecare MWh de energie electrică eoliană vor fi acordate 1,5 certificate verzi, până în 2017 şi 0,75 certificate verzi începând cu anul următor.

Legislaţia actuală prevede alocarea a două certificate verzi până în anul 2017 şi a unui certificat începând cu anul 2018, pentru acest tip de producători.

Numărul de certificate acordate producătorilor de energie solară va fi înjumătăţit, de la 6 la 3 unităţi/ MWh.

Proiectul prevede acordarea a 2,3 certificate verzi, în loc de 3, pentru fiecare MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi cu puteri instalate de cel mult 10 MW (microhidrocentrale). În cazul unităţilor similare retehnologizate se menţine cota de 2 certificate verzi.

Energia produsă din surse regenerabile este sprijinită de guvern prin schema certificatelor verzi. Fiecare producător primeşte gratuit de la Transelectrica un anumit număr de certificate verzi pentru energia pe care o produce şi o livrează în reţea.

Mai departe, producătorii vând aceste certificate verzi către furnizori, care sunt obligaţi prin lege să le cumpere, scopul fiind ca o anumită parte din consumul final de energie să fie asigurată de sursele regenerabile. Furnizorii îşi recuperează costurile cu achiziţia certificatelor verzi prin includerea în tarife a acestor cheltuieli.

"Mecanismul de revizuire a numărului de certificate rezultat în urma analizei de supracompensare se bazează pe recalcularea pe perioada de referinţă a numărului de certificate verzi pe 1 MWh produs astfel încat rata internă de rentabilitate pentru fiecare tehnologie, pentru noii intraţi, la nivel agregat, să fie egală cu valoarea ratei interne de rentabilitate de referinţă rezultată din analiza cost-beneficiu stabilită la autorizarea sistemului de promovare. În cazul în care se evidenţiază o tendinţă de creştere a ratei interne de rentabilitate cu mai mult de 10% faţă de nivelul de referinţă, Guvernul ar urma să reducă numărul de certificate verzi pentru tehnologia respectivă", se arată în nota de fundamentare a proiectului, informează Mediafax.

Autorii documentului arată că prin raportul cu privire la analiza de supracompensare emis de ANRE la finele lunii martie, pe baza monitorizării anului trecut, se constată că există o supracompensare de 0,5 certificate verzi în cazul energiei eoliene, 3 pentru energia solară şi 0,7 pentru energia hidro.

Pentru aceste tehnologii, investiţia specifică (mii euro/MW) a fost mai mică faţă de valoarea de referinţă cu 90.000 euro/MW pentru energia eoliană, cu 1,63 milioane euro/MW pentru energia solară şi cu 1,33 milioane euro/MW pentru energia hidro, în timp ce nivelul mediu al costurilor variabile şi al costurilor fixe este peste nivelul de referinţă, cu excepţia energiei solare.

În notă se precizează că reducerea numărului de certificate verzi pentru fiecare MWh produs şi livrat din centrale/grupuri electrice, acreditate după data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern, pentru tehnologiile eolian, solar şi hidro, conduce la scăderea contribuţiei pentru energia regenerabilă din facturile consumatorilor finali şi prin aceasta la creşterea competitivităţii produselor industriale, în special a produselor energointensive supuse unui risc major de relocare.

"Acreditarea a 100 MW instalaţii fotovoltaice cu 3 certificate verzi pentru fiecare MWh produs şi livrat, în loc de 6, cu factorul de capacitate 16% şi preţul certificatului verde de 45 euro/buc conduce pe durata de viaţă de 15 ani la scăderea contribuţiei plătită de consumatori cu circa 95 milioane euro. Acreditarea a 100 MW instalaţii eoliene cu 1,5 respectiv 0,75 certificate verzi din 2018 pentru fiecare MWh produs şi livrat, în loc de 2 respectiv 1 certificat verde, cu factorul de capacitate 25% şi preţul certificatului verde de 45 euro/buc, conduce la scăderea contribuţiei plătită de consumatori cu circa 47 milioane euro", potrivit sursei citate.

Reducerea numărului de certificate verzi se conformează unor prevederi legale şi are la bază un program de monitorizare şi o analiză privind supracompensarea conform unei metodologii avizată de Comisia Europeană, fiind "un act previzibil" care contribuie la realizarea unei pieţe concurenţiale, mai arată autorii proiectului.

Guvernul a decis ca, din 1 iulie, să fie amânată acordarea unei părţi din certificatele verzi către investitorii în microhidrocentrale, centrale eoliene şi fotovoltaice, măsura urmând să fie valabilă până în martie 2017, pentru centralele hidro şi solare, şi până în 2018, pentru centralele eoliene.

Actul normativ aprobat de Executiv prevede amânarea acordării unui număr de certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs de centrale electrice hidro noi cu puteri electrice instalate mai mici sau egale cu 10 MW (un certificat verde) de centrale eoliene (un certificat verde), respectiv de centrale electrice solare (două certificate verzi).

31-08-2013